مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیRP152L002B-TR
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
RP152L002B-TR
آی سی های مشابه