مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیSFWG52DBB02
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
SFWG52DBB02
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه