مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سی74LVC14A
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
74LVC14A
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه