مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیXMSS1R6GOPA-001
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
آی سی های مشابه