مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیRDP1025B
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
RDP1025B
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه