مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیET53318YB
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
ET53318YB
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه