مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیExynos 9 Octa 8895 (SC58895ARA-A030)
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
Exynos 9 Octa 8895 (SC58895ARA-A030)
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه