مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیMXD8629S
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
MXD8629S
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه