مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیAP7342D
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
AP7342D
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه