مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیNX3L1T5157GM
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
NX3L1T5157GM
آی سی های مشابه