مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیNX3L1T5157GM
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
NX3L1T5157GM
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه