مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیTPS612592YFFR
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
TPS612592YFFR
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه