مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیAP7343D
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
AP7343D
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه