مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیAOZ8844DT
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
AOZ8844DT
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه