مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیPMEG4005EJ
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
PMEG4005EJ
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه