مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیAK8789
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
AK8789
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه