مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیPM8005
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
PM8005
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه