مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیXMSS1T3G0PA-006
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
XMSS1T3G0PA-006
آی سی های مشابه