مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیBGS12SN6
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
BGS12SN6
آی سی های مشابه