مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیK4P1G324EQ-MGC1
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
K4P1G324EQ-MGC1
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه