مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیFPF2388UCX
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
FPF2388UCX
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه