مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیK4EHE30
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
K4EHE30
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه