مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیRD1305B
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
RD1305B
آی سی های مشابه