مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیBCM47522IUB2G
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
BCM47522IUB2G
آی سی های مشابه