مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سی2SK3541
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
2SK3541
آی سی های مشابه