مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیSiI8620BO
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
SiI8620BO
آی سی های مشابه