چگونه مشکل سخت افزاری دوربین آیفون 6 را حل کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶.۹.۲۵

در اینجا قصد داریم به راه حل مشکل دوربین پشت  آیفون 6 بپردازیم.  به این صورت که وقتی وارد منوی دوربین می شویم، دوربین پشت صفحه سیاه است ولی دوربین سلفی کار می کند و مشکلی ندارد.

ابتدا باید از سالم بودن خود دوربین مطمئن شد. برای این کار یک دوربین سالم را جایگزین دوربین اصلی گوشی می کنیم. در اینجا پس از تعویض دوربین، باز هم مشکل پابرجاست.

در مرحله بعد باید ولتاژهای مربوط به دوربین را اندازه گیری کرد. مطابق با شکل زیر باید بر روی پایه ها، ولتاژهای مورد نظر را داشته باشیم. در این مورد ولتاژها نرمال هستند. 

در مرحله بعد باید مقاومت پایه های سوکت دوربین را اندازه گیری کنیم.مقاومت پایه 30 باید 537 باشد که در اینجا 303 است و نرمال نیست.

با مراجعه به نقشه متوجه می شویم که پایه 30 مربوط به پایه فعال سازی آی سی درایور LED فلاش دوربین است و از طریق سلف FL2322 به پایه E3 آی سی درایور فلاش دوربین (U1602) اتصال دارد. البته خازن C2300 هم به صورت موازی به این مسیر اتصال دارد. 

در قدم بعدی باید خازن C2300 را از روی برد جدا کنیم. بعد از این کار مقاوت پایه 30 سوکت دوربین را مجددا اندازه می گیریم. مقدار آن 300 است که هنوز نرمال نیست.

اکنون می توان نتیجه گرفت مشکل از آی سی U1602  (درایور فلاش دوربین) است و باید آن را تعویض کرد. برای این کار ابتدا باید شیلد CPU را جدا کنیم. چون آی سی U1602 زیر این شیلد و چسبیده به CPU قرار دارد. 

حال باید آی سی U1602 را از روی برد جدا کنیم. 

پس از جدا کردن آی سی مقاومت پایه 30 سوکت دوربین را اندازه گیری می کنیم. مقدار OL یا مدار باز را نشان می دهد که درست است. 

در این مرحله یک آی سی سالم را بر روی برد نصب می کنیم.

بعد از جاگذاری آی سالم و خنک شدن برد، مقاومت پایه 30 را اندازه می گیریم که معادل 518 است و مقدار درستی است و می توان نتیجه گرفت مشکل برطرف شده است.