نرم افزار رایگان مشابه ZXW و WUXINJI با کارایی بسیار بالا
مطابقت دادن پایه آی سی های BGA در نقشه و روی برد موبایل